PROJEKTOVANJE

 

 

Projektovanje svakako predstavlja početak u izgradnji objekata, od izrade projektnog zadatka do završetka glavnog projekta u skladu sa željama i mogućnostima naručioca. Naš tim stručnjaka je tu da sasluša, razume i sprovede u delo svaku zamisao klijenta.

 

Pružamo uslugu izrade kompletne projektno – tehničke dokumentacije za sve tipove građevinskih objekata od idejnih rešenja, idejnih projekata, projekata za građevinsku dozvolu, projekata za izvođenje do projekata izvedenih objekata.


Osnovni tipovi objekata za koje izrađujemo projektnu dokumentaciju su:

 

 • stambene, stambeno - poslovne i poslovne zgrade 
 • proizvodne, skladišne i druge hale
 • individualne stambene kuće
 • objekte javne namene

 

Nudimo izradu kompletne projektne dokumentacije gde spadaju:

 

 • idejno rešenje
 • situacioni plan
 • idejni projekat
 • glavni arhitektonsko-građevinski projekat
 • projekti instalacija
 • izvođački projekat
 • projekat etažiranja
 • projekat izvedenog objekta

 

 Usluge projektovanja građevinskih objekata koje nudimo obuhvataju:

 

 • Projektovanje svih vrsta građevinskih objekata (Arhitektura, konstrukcija, vodovod i kanalizacija, elektroinstalacije, zaštita od požara)
 • Projekti za sanaciju, adaptaciju, prenamenu prostora, rekonstrukciju i dogradnju postojećih objekata
 • Uređenje enterijera