NISKOGRADNJA

 

U oblasti niskogradnje spremni smo da odgovorimo na mnoge zahteve naših klijenata. Pružamo usluge zemljanih radova, usluge iskopa, krčenje puteva, čišćenje rečnih vodotokova, izradu kanala, nasipanje i niveliranje terena zemljom i šljunkom, ravnanja terena, raščišćavanje terena, uklanjanje postojećih instalacija, odvoz zemlje i šuta, dovoz zemlje i drugih materijala potrebnih za nasipanje.